ועידת ישראל לחקלאות ה-13

החקלאות היא לא הבעיה, היא הפתרון לשני האתגרים הגדולים של מדינת ישראל לשנת 2023 :

צמצום יוקר המחיה והגברת המשילות.

ועידת ישראל לחקלאות ה-13 -האירוע המשפיע ביותר על השוק החקלאי בישראל  תעסוק בדרכים להטמעת חידושים פורצי הדרך אשר יצמצמו את התלות בכח אדם שיוזילו את עלויות הגידול ויורידו את יוקר המחיה.כמו כן תעסוק הועידה בצורך להגדיל את שטחי הגידול ואת האחיזה בקרקע כדי להגביר את המשילות.

* התוכנית ניתנת לשינויים

ועידת ישראל לחקלאות בחסות